Laboratuvar ve Test Hizmetleri

Laboratuvar ve Test Hizmetleri (13)

Salı, 21 Ocak 2014 22:54

Yapılan Deneyler

Yazan

• Agregaların parçalanma direnci.

• Agregalarda elek analizi ve granülometri tayini.

• Agregaların tane yoğunluğu ve su emme tayini.

• Agregaların magnezyum sülfat deneyi.

• Agregaların kimyasal analizi-organik madde tayini.

• Agregaların su muhtevası tayini.

• Agregaların gevşek yığın yoğunluğunun ve boşluk hacminin tayini.

• Agregalarda çok ince malzeme tayini.

• Taze betondan numune alma.

• Taze betonda çökme (slump) deneyi.

• Taze beton yoğunluk deneyi.

• Taze beton hava muhtevası tayini.

• Beton dayanım deney numunelerinin basınç dayanımı tayini.

• Yapı ve yapı bileşenlerinde sertleşmiş betondan numune alınması ve basınç mukavemeti tayini (KAROT ALMA).

• Beton yüzey sertliği yolu ile yaklaşık beton dayanımının tayini (BETON TEST ÇEKİCİ DENEYİ).

• Sertleşiş beton yoğunluğunun tayini.

• Beton ultrasyon : PS 200 ile mevcut yapılarda deney yapılarak DONATI PROJESİNİ verme, donatıdaki korozyonu tesbit etme ve beton pas apyını bildirme.

• Metalik malzemelerde çekme deneyi.

• Metalik malzemelerde akma mukavemeti, çekme mukavemeti, kopma uzaması.

• Metalik malzemelerde boyut muayenesi (ÇAP HESABI).

• Metalik malzemelerde kütle muayenesi.

• Gaz beton malzemelerden numune alma.

• Gaz ve köpük beton yapı malzemelerinde gönyeden sapma ve şekil muayenesi.

• Gaz ve köpük beton yapı malzemelerinin boyut muayenesi.

• Gaz beton malzemelerde birim hacim ağırlığı tayini deneyi.

• Gaz beton malzemelerde basınç mukavemeti tayini deneyi.

• Beton parke ve bordür taşlarından numune alma ve çalışma boyutunun ölçülmesi.

• Beton parke ve bordür taşlarında görünüş kontrolü.

• Beton parke ve bordür taşlarında mukavemet ölçümü.

• Beton parke ve bordür taşlarında su emmenin ölçülmesi.

• Beton parke ve bordür taşlarında aşınmanın ölçülmesi.

• Beton döşeme ve kaplama plaklarında (SUNİ MERMER, KARO vb.) numune alma ve görünüş muayenesi.

• Beton döşeme ve kaplama plaklarında yüzey düzgünlüğü muayenesi.

 

Çarşamba, 15 Ocak 2014 15:15

Karot Alma

Yazan
  • • Alınan taze beton numuneleri standartlar gereği istenen karakteristik basınç dayanımının altında kaldığında veya yapıda yerine dökülmüş olan beton ile ilgili bir şüphe duyulduğunda karot alınarak sertleşmiş betonun yerindeki basınç dayanımının belirlenmesi söz konusudur.
  • • T.C. Bayındırlık ve İskan Bakanlığı yönetmeliklerine göre yapıların 450 m2’yi geçmeyen her katından 1 set (3 adet) karot numunesi alınmalıdır. 450 m2’yi geçen katlar için karot numune sayısı arttırılmalıdır. 
  • • Karot numunesi alınacak yerler demir donatıya zarar vermeyecek şekilde demir okuma cihazıyla işaretlenecek ve uygun çaplı elmas uçlu karot makinesi kullanılarak sertleşmiş betondan karot numunesi alınacaktır.
  • • Karot numunesi alınan yerlerde oluşan delikler laborantlarımız tarafından büzülme yapmayan, lif takviyeli, mineral katkı içeren, yüksek dayanımlı tamir harcı ile sıkıştırılmış bir şekilde tamamen doldurulacaktır. 
  • • Karot numuneleri laboratuarımızda çap=boy olacak şekilde tam gönyesinde kesildikten sonra, her iki tarafına çok hızlı priz alan ve dayanım kazanan Kalsiyum Alüminatlı Çimento ile başlıklama yapılacaktır. Deney sırasında pres tablaları ile karot başlıkları arasında oluşacak sürtünme kuvvetlerini minimize etmek, dolayısıyla daha sağlıklı sonuç elde etmek amacıyla başlıklama işlemi yağlanmış cam zemin üzerinde yapılacaktır.
  • • Deney sonuçları 2 nüsha olarak raporlanacaktır.

 

Perşembe, 09 Ocak 2014 19:11

Bina Deprem Testi ve Raporu Hizmetleri

Yazan

ZEMİN ETÜDÜ:

•Binaların temellerinin oturduğu zemin formasyonunun, yer altı su seviyesinin ve zeminin fiziksel ve mekanik özelliklerinin belirlenmesi amacı ile belirli noktalarda (zemin içinde en az 15 metre) sondaj kuyusu açılacak, örselenmiş veya örselenmemiş numuneler alınarak laboratuvara sevk edilecek ve numuneler üzerinde yapılacak deneyler sonucu kohezyon (c), içsel sürtünme açısı (Φ),  tek ve üç eksenli basınç dayanımları, konsolidasyon ve kıvam (Atterberg) limitleri tayin edilerek zemin hakkındaki fiziksel ve mekanik parametreler bulunacaktır.

•Zemin üzerinde sismik ölçüm yapılacak ve deprem anında zemine gelecek dinamik yüklere karşı zeminin ve yapının davranışları, zemin-temel-yapı etkileşiminin belirlenmesinde esas teşkil eden yerinde kayma dalga hızı (Vs), boyuna dalga hızı (Vp) ve bu değerler kullanılarak zemin hakim titreşim peryodu (T0), dinamik elastisite (Ed), dinamik kayma modülü (G), poisson oranı, zemin taşıma gücü, yoğunluk ve güvenli taşıma gücü değerleri hesaplanarak zemin sınıflandırılacak ve rapora eklenecektir.

KAROT ALINMASI:

•T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve 2007 Türk Deprem yönetmeliklerine göre yapıların her katından 1 set (3 adet) karot numunesi alınacaktır.

•Karot alınacak yerler demir donatıya zarar vermeyecek şekilde demir okuma cihazıyla işaretlenecek ve uygun çaplı elmas uçlu karot makinesi kullanılarak sertleşmiş betondan karot alınacaktır.

•Karot alınan yerlerde oluşan delikler teknisyenlerimiz tarafından büzülme yapmayan, lif takviyeli, mineral katkı içeren, yüksek dayanımlı tamir harcı ile sıkıştırılmış bir şekilde tamamen doldurulacaktır.

•Karot numuneleri laboratuarımızda çap=boy olacak şekilde tam gönyesinde kesildikten sonra, her iki tarafına çok hızlı priz alan ve dayanım kazanan Kalsiyum Alüminatlı Çimento ile başlıklama yapılacaktır. Deney sırasında pres tablaları ile karot başlıkları arasında oluşacak sürtünme kuvvetlerini minimize etmek, dolayısıyla daha sağlıklı sonuç elde etmek amacıyla başlıklama işlemi yağlanmış cam zemin üzerinde yapılacaktır.

•Preste basınç dayanımı deneyi yapılan numunelerin deney sonuçları kat bazında ayrı ayrı 2’şer nüsha olarak raporlanacaktır.

 

KOLONLARDA DEMİR DONATI TESPİTİ:

 

Demir tarayıcı cihaz (HILTI Ferroscan) ile betonarme kolon ve perde elemanlar içerisindeki donatının aşağıdaki özellikleri tespit edilecektir:

•Düz donatının yeri ve sayısı

•Yatay donatının (etriye) yeri ve sayısı

•Yatay donatının (etriye) aralığı

Sonuçlar şematik olarak raporlanacaktır.

 

BETON TEST ÇEKİCİ (SCHMIDT) OKUMASI:

Betonun yüzey sertliğinden yararlanarak basınç dayanımının tahminine yönelik olarak yapılacak bu uygulamada, test çekici betonarme elemanlara vurularak geri tepme değerleri kayıt altına alınacaktır.

 

YAPI RİSK TESPİTİ:

•Binaların rölevesi (mevcut taşıyıcı sistemin yerindeki planı) çıkarılacaktır. Eğer binalar projeli ise proje uygunluk kontrolleri yapılacaktır.

STA4-CAD programı kullanılarak binaların 3 boyutlu matematik modellemesi yapılacak, bulunacak zemin ve beton özelliklerine göre ayrıntılı hesapları yapılacak ve 1998 Deprem yönetmeliğine uygunluğu kontrol edilecektir. Dolayısıyla binalarda güçlendirme ihtiyacı olup olmadığı tespit edilecektir.

•Bina ve zeminin rezonansa girip girmeyeceğinin tespiti yapılacak ve binaların;

 

  • Düşük,
  • Kabul edilebilir,
  • Yüksek,
  • Çok yüksek

 

 riskli olmak üzere risk performansı belirlenip raporlanacaktır.

Deprem Testi için daha detaylı bilgi için tıklayınız.

 

 

 

Perşembe, 09 Ocak 2014 19:11

Yapısal Bina İncelemesi

Yazan

Mevcut eski binaların taşıyıcı sisteminin ve deprem etkilerine karşı performansının analizi için:

1-     Yapının oturduğu zemin özellikleri ile ilgili parametreler belirlenir,

2-     Yapının taşıyıcı sisteminin mevcut durumdaki planı (röleve) çıkarılır,

3-     Yapı betonlarından karot numuneleri alınarak beton basınç dayanımları belirlenir,

4-     Hilti Ferroscan cihazı (röntgen) ile betonarme içindeki demir donatının adedi, yerleri ve çapları belirlenir,

5-     Toplanan tüm veriler statik hesap programına girilerek yapıdaki olası kritik noktalar tespit edilir.

Perşembe, 09 Ocak 2014 19:11

Betona Gömülü Ankraj

Yazan

ANKRAJ ÇEKME-SIYRILMA DENEYİ:

Firmamız yapılarda taşıyıcı sistem ile ilgili demir filizi ekilmesi sonrasında

Epoksi malzemenin performansına, veya;

Betona gömülü demir çubukların aderans dayanımının tayinine yönelik olarak, taşınabilir özel hidrolik cihazıyla ankraj çekme-sıyrılma deneyleri yapmakta ve raporlamaktadır. Bu deneyde numune sıklığı, toplam filiz sayısının % 10’udur.

Perşembe, 09 Ocak 2014 19:11

Çelik profil ( lama )

Yazan

ÇELİK PROFİL / LAMA DENEYİ

Laboratuarımızda, inşaatlarda kullanılan yapısal taşıyıcı çelik ya da lama için akma ve çekme dayanımı testleri yapılmaktadır.

Perşembe, 09 Ocak 2014 19:11

Çelik Hasır

Yazan

ÇELİK HASIR KAYNAK KOPMA DENEYİ

Çelik hasırlarda uygun kapasiteli load cell ölçüm cihazı kullanılarak birleşim noktası (punto) kaynak kopma dayanımı tayin edilmektedir.

 

Perşembe, 09 Ocak 2014 19:11

Çelik Çubuk

Yazan

DEMİR DENEYLERİ:

İlgili yönetmelik ve standart (TS 708) gereği, şantiyeye farklı zamanlarda sevk edilen aynı çap ve tipte her 50 tonluk demir partisinden numune alınmalıdır.

50 tonu geçen miktarlar için şantiyeye sevk edilen aynı çap ve tipte her donatı demiri veya çelik hasır için her çaptan (çelik hasır için aynı zamanda her tipten) 3’er adet 100 cm. boyunda kesilmiş demir çubuk laborantlarımız tarafından tutanak karşılığı teslim alınarak laboratuvarımızda akma ve çekme testlerine tabi tutulmaktadır.