Perşembe, 09 Ocak 2014 19:10

Taze Beton

Şantiyedeki günlük beton programı en az bir gün önce tarafımıza –mümkünse yazılı olarak- bildirilmektedir.

Beton döküm zamanında, beton başlangıcından bitiş zamanına kadar beton hacmine ve pompa sayısına göre gereken sayıda laborant beton döküm noktasında 7 gün/24 saat esasına göre bulunmaktadır.

Yönetmelik ve standart (TS 500) gereği, şantiyede her bir bağımsız bölüme dökülecek olan her 100 m3 beton için 1 set (6 adet 150 mm küp) taze beton numunesi laborantlarımız tarafından etiketlenerek ilgili standartlar doğrultusunda tutanak karşılığı alınmaktadır.

Numune alma işlemi, her transmikserden 2’şer adet olmak üzere beton hacmine göre transmikserleri atlayarak veya ardışık transmikserlerden alınarak yapılmaktadır.

Numune alımı sırasında taze beton sıcaklık ölçümü ve slamp testi yapılarak kayıt altına alınmaktadır. Alınan numuneler, şantiyenin uygun bir noktasında düz bir zemin üzerinde, üzerileri kapatılarak korunmaktadır.

Şantiyede bekletilen taze beton numuneleri yeterli sertleşme aşamasına gelince (genellikle 1 gün sonra) tarafımızdan toplanarak laboratuvarımıza nakledilmekte ve 20±2 oC sıcaklıktaki su ile dolu olan kür havuzlarına konulmaktadır. 

Laboratuvarımızda kürlenen numuneler 7. ve 28. günlerde (ya da ilave olarak talep edilen farklı yaşlarda) kür havuzlarından çıkartılarak kurutulmakta ve basınç dayanımı deneyine tabi tutularak deney sonuçları raporlanmaktadır.

Verilecek hizmetin aksamadan devamı için yeterli sayıda laborant ve aracın temini sağlanmaktadır.

Laborantlarımız kişisel koruyucu malzemelere sahip olup, hizmetimiz sırasında genel iş sağlığı ve güvenliği kurallarına uyulmaktadır.