• ANKRAJ ÇEKME-SIYRILMA DENEYİ
  • Demir çekme deneyleri
  • karot deneyleri
  • ankraj çekme
  • karot alma
  • Taze beton numune alma
Previous Next

Beton Çatlakları - 2

Taze Beton Çatlakları

Taze beton çatlakları, betonun kalıba yerleştirilmesinin izleyen ilk 30 dakika ile 5 saat arasında, genelde döşeme gibi geniş yüzeye uygulanan betonlarda görülür. Bu çatlaklar 10 cm’ye varan derinlikte ve bir kaç cm’den başlayarak 2 m’ye varan uzunlukta olabilir. Oluşan çatlaklar betonun durabilitesi açısından zararlıdır. Taze beton çatlakları farklı oturmalardan veya plastik rötreden kaynaklanabilir.

Plastik oturma çatlakları

Bu çatlaklar genellikle kirişlerde üst yüzeye yakın donatıların hemen üzerinde oluşurlar. Taze betonda iri agrega taneleri dibe çökerken su yüzeye doğru hareket eder. Yüzeye yakın donatılar bu harekete karşı koyar ve oturmasını tamamlayamayan üst beton tabakası zaten düşük olan çekme dayanımını kaybederek çatlar. Böylece beton yüzeyindeki çatlaklar yüzeye yakın donatıların bulundukları hatlar boyunca uzanırlar. Bu tür çatlaklar yüzey betonlarında görüldüğü gibi, kolonlarda da oluşabilirler.  Bu çatlakların engellenmesi için bileşimdeki ince malzemenin arttırılması, taze beton kıvamının yüksek olmaması ve iyi sıkıştırma gereklidir.

Bu çatlaklar genelllikle kirişlerde üst yüzeye yakın donatların (demirlerin) hemen üstünde oluşurlar. Taze betonda iri agrega taneleri dibe çökerken su yüzeye doğru hareket eder. Yüzeye yakın donatılar bu harekete karşı koyar ve oturmasını tamamlayamayan üst beton tabakası zaten düşük olan çekme dayanımını kaybederek çatlar. Böylece beton yüzeyindeki çatlaklar yüzeye yakın donatıların bulundukları hatlar boyunca uzanırlar.

Bu tür çatlaklar, mantar başlıklı bir kolonun baş kısmına yakın yerde veya beton derinliğindeki değişmenin olduğu nervürlü döşemelerde de görülebilir.

Plastik Rötre Çatlakları

Bu çatlaklar geniş yüzeyli olan döşeme, yol, park ve havaalanı betonları gibi betonlarda oluşabilir. Beton yüzeyindeki suyun buharlaşma hızı, betonun içindeki suyun yükselme hızından fazla ise, betonun yüzeyi kurumaya, dolayısıyla büzülmeye başlar. Alttaki beton bu büzülmeye uyum sağlayamadığı için, üst tabakasında çekme gerilmeleri oluşur ve çekme şekil değiştirme kapasitesinin de düşük olması nedeniyle beton çatlar. Aynı çatlaklar, yeni dökülen betonun altındaki eski ıslatılmamış betonun veya asmolen tabliyelerindeki briket gibi diğer malzemelerin betonun suyunu emmesi sonucu da oluşabilir. Bu tür plastik rötre çatlakları, dış etkinin şiddetine göre beton dökümüne başlanmasından sonra ilk 0,5 ila 6 saat içerisinde ortaya çıkmaktadır.

Betonun Yüzeyindeki suyun  buharlaşma hızını arttıran faktörler:

1-    Betonun sıcaklığı,

2-    Düşük bağıl nem oranı,

3-    Yüksek rüzgar hızı,

4-    Ortam sıcaklığıdır.

Beton ve hava sıcaklığının, ortamdaki bağıl nem ve rüzgar hızının beton yüzeyinden buharlaşan su miktarına ortak etkileri bulunmaktadır. Hava sıcaklığı arttıkça buharlaşma artar. Beton havadan daha sıcaksa buharlaşma daha da artar. Plastik rötre sonucu oluşacak çatlak yoğunluğunun suyun buharlaşma hızı ile orantılı olacağı beklenir.